Сучасні способи виносу проекту

Сучасні способи виносу проекту в натуру з використанням супутникових технологій GPS / ГЛОНАСС і електронних тахеометрів мають ряд відмінних рис від традиційних способів.

Так, умовно названі нами традиційними способами виносу проекту в натуру зазвичай розглядаються практично в будь-якому навчальному посібнику або підручнику з інженерної або прикладної геодезії, не уникли цієї долі і ми, вважаючи їх основою отримання надійних і міцних знань при використанні сучасних технологій.

Розглянемо спосіб виносу проекту в натуру з створенням власної геодезичної основи в межах будівельного майданчика, який відрізняється простотою і надійністю, що користується великою популярністю серед практиків.

Проектною організацією після виконання топографічної зйомки на виділеній ділянці під будівництво проводиться посадка будівлі (об’єктів) з визначенням координат у місцевій (міський) прямокутної системі координат. Фрагмент такого креслення розпланування, виконаного в Autocad, наведено на рис. 2.23.

Потім, на ділянці, відведеній під будівництво, з використанням супутникових приймачів GPS / ГЛОНАСС проводиться закріплення на місцевості проектних точок (головних або основних осей будівлі) та пристрій реперів.

Після виконання цих робіт, складається схема виносу проектних точок, із зазначенням місця розташування реперів і їх висотних відміток. Схема з відомістю координат проектних точок передається Замовнику (підряднику) за Актом. По суті, з цього моменту, в подальшому всі роботи, пов’язані з геодезичним забезпеченням будівництва покладаються на підрядну організацію, або на організацію, що здійснює геодезичне супровід за договором підряду.

При наявності проектних точок, закріплених на місцевості, необхідно виконати закріплення їх на обноски відомими способами за допомогою тахеометра або теодоліта з метою забезпечення виконання земляних робіт по нульовому циклу.

Маючи схему виносу проектних точок з каталогом координат і закріпленими реперами на місцевості, вибравши місце стоянки для тахеометра, ми відомими способами надалі можемо виконати весь комплекс необхідних геодезичних робіт.

Однак, досить часто виникає необхідність створення власної розбивочної основи, так як використання існуючих реперів буває недостатньо зручним через відсутність хорошому видимості (інтенсивний рух транспорту, відвали грунту, окремі дерева і т.п.). Наприклад, нехай вибрано місце стоянки тахеометра в межах блок секції №2, щоб визначити координати місця стоянки, нам необхідно засікти як мінімум до трьох реперів. А при відстанях від місця стояння тахеометра до реперів №2, 3 і 4, складових від 94 до 115 м, «вешечніку» належить виконати чималий шлях при їх обході, витрати часу при цьому можуть бути досить значними, особливо якщо обхід необхідно здійснювати при споруджуваному багатоповерховому будинку.

В такому випадку, в межах будівельного майданчика електронним тахеометром зручно працювати в без відбивної режимі, у власній геодезичної розбивочної основі.

Для створення власної геодезичної основи необхідно виконати комплекс підготовчих заходів щодо перетворення схеми виносу проекту в натуру. У тому випадку, якщо електронного файлу немає (на практиці схема зазвичай передається на паперовому носії), то пропонується виконати наступний порядок роботи в Autocad:

1. Створити файл. Внести координати всіх точок з каталогу координат, включаючи координати реперів і з’єднавши точки полілінією, отримаємо контури проектованих будівель (рис. 2.25).

При цьому не важко помітити, що ми отримаємо схему в дзеркальному відображенні в порівнянні зі схемою на паперовому носії (рис. 2.24).

2. На другому етапі для зручності роботи слід відключити сітку і виконати розворот проектованих будівель до паралельного положення щодо осей X і Y. Для цього необхідно створити свою систему координат для кожної будівлі (літера) окремо. Виділивши послідовно всі точки, що належать одному літеру і все реперні точки, скопіювавши їх, винесемо за межі схеми. Далі, визначивши кут нахилу осей проектованої будівлі, виробляємо розворот на зазначену величину щодо обраної точки (7).

Те ж саме слід зробити з усіма іншими літерами.

3. Далі необхідно зробити перенесення осей (при наявності електронного файлу) або промальовувати осі будівлі в Autocad для кожного літера. А так як напрямок геодезичних осей і осей X і У в Autocad не збігається, то попередньо слід кожен виділений літер відобразити дзеркально щодо ортогональної лінії і розгорнути на 180 °, таким чином, щоб положення кутових точок збігалося зі схемою (з урахуванням кута довороту).

При винесенні (промальовування) осей будівлі дуже важливо уточнити, чим є точки з координатами, відображені на схемі. Ці точки можуть бути перетином осей будівлі або зовнішніми кутами (в нашому випадку – зовнішніми кутами). Тоді слід з робочого креслення (плану будівлі) встановити фактичні розміри будівлі по осях і внести відповідні корективи в розташування точок на перетині осей.

4. Перед початком наступного тато підготовчих робіт необхідно ретельно звірити розташування і нумерацію осей будівлі за проектом зі створюваним файлом, при необхідності провести необхідне коригування.

Далі слід вибрати початок координат для кожного літера. Наприклад, для літера 2. в якості початку координат прийнято перетин осей А (по горизонталі) і осі 1 (по вертикалі).

Початку координат точки А1 будуть відповідати значення 0; 0. Напрямок осей X і Y в Autoсad повинен співпадати з напрямом осей в геодезичній системі координат. Оминаючи всі літерні і опорні точки (репера) за допомогою функції «Властивості» визначаємо і виписуємо значення їх координат. В якості контролю визначення положення літерних точок служать розміри з плану будівлі (положення літерних точок може бути визначено і в ручному режимі).

Після того, як координати всіх літерних та опорних точок визначені, в подальшому починається етап роботи на будівельному майданчику.

5. На цьому етапі методом зворотної зарубки необхідно встановити координати обраної стоянки електронного тахеометра шляхом обходу опорних точок з призмовою вішкою, таких опорних точок повинно бути не менше трьох (репера).

Для кожного літера (будівлі) необхідно створити свій проект (найменування файлу, номери точок, їх координати і т.п.). Після того, як проект для кожного літера буде створений, можна приступати безпосередньо до виносу проектних точок в натуру.

На будівельному майданчику можуть виникати ситуації, коли необхідно працювати в без відбивної режимі. З цією метою, на добре видимих ??об’єктах наклеюють свстоотражательние марки (не менше чотирьох), визначають їх координати, присвоївши їм номери, наприклад M1, М2 і т.д. Надалі, вони можуть служити в якості опорних точок (замість реперів).

Зберегти закріплені в грунті геодезичні знаки будівельного майданчика на досить тривалий період завжди буває проблематично. Так як вони знищуються через необережність, неузгодженості дій різних підрядних організацій, зміною планів організації будівництва, виробничою необхідністю і інших причин.

Знищення геодезичних знаків розбивочної основи ставить серйозні проблеми перед геодезистами і в кінцевому підсумку призводить до подорожчання проекту і збільшення тривалості будівництва.

Завдання збереження пунктів геодезичної розбивочної основи завжди була актуальною для геодезистів.

У зв’язку з широким впровадженням в практику виробництва геодезичних робіт електроннихтахеометрів, істотно змінився і сам підхід до базису робіт і технологія виконання робіт. Електронний тахеометр дозволяє, спостерігаючи за не менш як двома точками з відомими координатами, досить оперативно обчислити координати точки стояння. Далі, знаючи координати розбивочних точок і ввівши їх в тахеометр, можна відразу ж отримати геодезичні елементи (кут, відстань) для виносу в натуру цих точок.

Такі можливості електронного тахеометра дозволяють уникати будівництва дорогих ґрунтових знаків розбивочної мережі, споруджувати суцільну або розріджену обноску (традиційно). Досить закріпити світловідбиваючі марки на існуючі будівлі, стовпи, огороджувальні конструкції і т.п. в межах видимості, тим самим створивши власну розбивочної мережу. Переваги такої розбивочної мережі очевидні: виключається необхідність будівництва грунтових геодезичних знаків, а збереження пунктів при цьому практично ідеальна. Пункти такий розбивочної мережі завжди доступні для спостереження і відпадає необхідність встановлення на них для спостереження світловідбивних призм.

Середня квадратична похибка визначення місцеположення центрів пунктів (марок) при полярної зарубки становить не більше 2-3 мм. Якщо координати марок визначені з однієї стоянки тахеометра, то помилки вихідних даних можна прийняти рівними нулю. Так як при розбивочних роботах істотним є не загальне зміщення споруди, а взаємне розташування його осей (СНиП 3.01.03-84).

Ссылка на основную публикацию