Склад і принципи геодезичних розбивочних праць

Геодезичні роботи при будівництві промислових і цивільних будівель здійснюється відповідно до діючої нормативної документації. Одним з основних нормативних документів, що мають обов’язковий характер, є СП 126.13330.2012 «Геодезичні роботи в будівництві» Актуалізована редакція СНиП 3.01.03-84. Звід правил поширюється на виробництво геодезичних робіт, контроль точності геометричних параметрів конструкцій, що зводяться, моніторинг їх смещаемости і деформативності.

Процес розбивки будівлі або споруди умовно можна розділити на чотири-п’ять етапів:

На першому етапі виконуються основні геодезичні роботи. На місцевості визначають положення і закріплюють головні (осі симетрії) або основні осі будівлі або споруди.

Основні геодезичні роботи виконують за даними прив’язки від пунктів геодезичної розбивочної основи.

На другому етапі проводиться детальна розбивка споруди.

Розбивку осей будівлі або споруди починають з позначення контуру котловану і закріплення розбивочних осей на місцевості. По завершенні риття котловану виробляють розбивку пальового поля або інших фундаментів, закріплюють осі підземних споруд і т.д. Одночасно з плановою розбивкою конструкцій проводиться їх висотна ув’язка з проектом. Детальна розбивка конструктивних елементів проводиться з точністю, що вказана в проекті виконання робіт, як правило, з точністю значно вище основних розбивочних робіт.

Планове положення знову споруджуваного будинку або споруди може характеризуватися середньою квадратичною помилкою до 10 см (графічна точність топографічного плану М 1: 1000). Взаємне положення детальних осей визначається з дуже високу точність – 2? 3 мм і точніше.

третій етап геодезичних робіт обумовлений зведенням надземної частини будівель і споруд (побудова внутрішньої розбивочної мережі будинку на вихідному монтажному горизонті, перенесення розбивочних осей і відміток на вище лежать монтажні горизонти, контроль установки конструкцій і т.п.).

четвертий етап – винесення в натуру об’єктів благоустрою та елементів вертикального планування.

На п’ятому етапі виконуються роботи з виконавчого знімання, при необхідності можуть здійснюватися геодезичні спостереження за осіданнями фундаментів будівель і споруд.

Для промислових споруд можливий ще один етап розбивочних робіт, який полягає в розбивці осей технологічного обладнання. На цьому етапі може знадобитися точність до одного міліметра і навіть менше. Для реалізації таких вимог розробляються нові технології виробництва робіт, використовується нове обладнання і методи вимірювань.

При розбивочних роботах і винесенні проекту в натуру точність зазвичай підвищується від етапу до етапу, при цьому реалізується один з основоположних принципів, які використовуються в геодезії – від загального до конкретного.

Винесення проекту в натуру в практиці сучасного будівництва проводиться, як правило, з використанням високоточного сучасного геодезичного обладнання, такого як – електроннихтахеометрів, будування площин і супутникових приймачів.

Винесення проекту в натуру може проводитися також і традиційними способами, суть яких в геодезичному відношенні зводиться до елементарних побудов на місцевості проектних горизонтальних кутів і довжин ліній, площин і проектних відміток, що визначають просторове положення конструкцій майбутньої споруди. Дані способи зазвичай знаходять застосування в малоповерховому будівництві і на етапі підготовчих робіт.

Ссылка на основную публикацию