Робоча програма якості води. Виробничий контроль

Що таке робоча програма якості води? Як виконується виробничий контроль. Органи, що виконують перевірку. За якими критеріями перевіряється питна водне середовище згідно з цією програмою. В якому місці можна перевірити рідина по даній програмі. Порядок і особливості перевірок. Робоча програма якості води – це комплекс заходів щодо контролю над станом рідини для пиття. Виробничий контроль містить комплекс загальних вимог щодо перевірки водного середовища, а також програму, що описує регулярність і особливості перевірок.

Загальні положення програми

Робоча програма якості води регламентується цілим списком загальних вимог:

 1. Дана програма повинна здійснюватися організаціями, відповідальними за водні комунікації. В ході роботи вони повинні точно слідувати пунктам програми. Як правило, контрольні зразки рідини повинні братися з системи водопостачання до моменту їх надходження в трубопроводи.
 2. Кількість рідини для одного аналізу, а також загальне число перевірок нормуються відповідними пунктами програми.
 3. У регламенті програми описуються і переліки контрольованих показників водного середовища, а також число проб для аналізу.
 4. Частота перевірок питної води згідно з цією програмою збільшується навесні під час паводків, а також при проблемах глобального масштабу в даному регіоні.
 5. Робоча програма якості питної води включає в себе перевірки основних груп показників водного середовища, а саме групи органолептичних показників та групи мікробіологічних показників водного середовища. Частота перевірок регламентується програмою. Обор проб для аналізів здійснюється в трубопроводах вуличної мережі. Місце забору проби повинно знаходитися або в найвищій точці мережі, або бути в тупиковому відгалуженні.
 6. Регулярність і час перевірок в автономних мережах і мережах нецентралізованого водопостачання обмовляється окремими пунктами цієї програми.
 7. Аналізи можуть виконуватися тільки в ліцензованих лабораторіях, які пройшли державну акредитацію.
 8. Для виконання аналізів водного середовища можуть застосовуватися тільки атестовані методи перевірок.

Робоча програма виробничого контролю якості питної води

До змісту, а також особливостям складання даного регламентує документа пред’являються такі вимоги:

 1. Даний документ розробляється співробітниками організацій, які експлуатують водопровідні мережі.
 2. Якщо в систему водопостачання входить більше одного водозабору, для кожної споруди складається своя програма. Причому в даному документі обов’язково враховуються особливості водозабору.
 3. У документі повинен бути перелік досліджуваних показників. Причому в списку повинні бути присутніми компоненти з різних груп: органолептичної, з групи мікробіології, радіологічної, показники по паразитології, компоненти із загальної групи, а також залишкові речовини. Крім цього в програмі обмовляється список методик, дозволених для проведення аналізів, описуються місця забору проби, вказується їх загальна кількість, частота, складається графік забору зразків рідини.
 4. Число зборів рідини для одного аналізу, а також частота перевірок обговорюються з органами госсанепідконтроля. При цьому для певної системи обумовлюються свої норми.
 5. Робоча програма контролю якості води містить дані про оцінку отриманих в ході аналізів результатів, а також порядок їх передачі в контролюючі організації.
 6. Всі пункти програми окремо обумовлюються, узгоджуються і затверджуються органами держсанепіднагляду.

Порядок виконання програми

 • Робоча програма контролю якості питної води містить список показників, за якими виконується регулярний контроль. Цей список може відрізнятися у кожної системи, оскільки він складається на підставі даних про хімічних складових водного середовища, а також інформації та водопідготовчих заходах.
 • Перелік показників для контролю складається відповідальними представниками організацій, що експлуатують водогінні шляху. Після складання списку узгоджується і затверджується в контролюючих організаціях держави.
 • Підбір показників для аналізу виконується з урахуванням результатів досліджень, проведених за останні три роки.
 • Після цього виконується поглиблений аналіз отриманого переліку показників.
 • Дані поглиблені аналізи будуть проводитися згідно з програмою протягом 1 року.
 • Згідно з програмою число проб, узятих з підземних джерел, становить 4 шт / рік. При цьому вони беруться по одній пробі в сезон. Кількість проб для джерел, розташованих на поверхні, дорівнює 12 шт / рік (по одній пробі щомісяця).
 • Щоб уточнити результати аналізів, а також отримати найбільш достовірні дані, дозволяється використовувати фізико-хімічні методики перевірок.

Що контролює програма?

 • Робоча програма виробничого контролю якості води розроблена для здійснення контролю над станом питної водного середовища в трубопроводах. В ході перевірки контролюється як стан самої мережі, так і справність різних очисних споруд.
 • Контроль над станом певної ділянки трубопроводу повинен проводитися як мінімум один раз в два місяці.
 • Ремонтні і профілактичні роботи водних мереж виконуються не менше 2 разів на 1 рік.
 • Згідно з пунктами програми можуть проводитися додаткові профілактичні роботи, що дозволяють запобігти забрудненню і обмерзання системи водопостачання.
 • Контроль ефективності водоотдачи проводиться державними органами протипожежного нагляду спільно з організацією, що використовує мережі.
Ссылка на основную публикацию