Програма виробничого контролю якості питної води

Що таке програма виробничого контролю якості питної води? Якими органами контролюється і виконується програма. Загальні положення даної програми. Де можна проводити аналіз проб води. Головні положення програми. Порядок проведення робіт. Вимоги до контролю. Програма виробничого контролю якості питної води дозволяє підтримувати належний стан системи водопостачання, здійснювати нагляд за станом питної водного середовища і регулювати діяльність тих чи інших організацій.

Загальні вимоги

Виробнича програма якості води повинна виконуватися згідно з такими загальних рекомендацій:

 1. Контроль виконується особами, які використовують мережу подачі питної води. При цьому вони повинні дотримуватися програми. Для виконання контролю використовуються проби води, взяті до моменту подачі рідини в систему водопостачання.
 2. Обсяг проби і частота аналізу обумовлюються в пунктах даної програми.
 3. Те, на які показники повинна перевірятися питна вода, а також кількість парканів проби також обумовлюються в даному документі.
 4. Збільшення заходів з контролю якості рідини для пиття обов’язково проводиться в паводковий період і при складну епідеміологічну ситуацію в регіоні.
 5. Програма виробничого контролю якості питної води в мережі мають на увазі перевірку за органолептичними характеристиками та по мікробіології. Періодичність обмовляється даним документом. Забір проби виконується в водоносної системі вуличного водозабору. При цьому краще вибирати найвищі ділянки або тупикові відгалуження.
 6. Окремо обмовляється частота перевірок в системах нецентралізованої подачі води і у автономних мереж.
 7. Право проводити перевірку мають тільки акредитовані лабораторії з ліцензіями.
 8. Методики, що використовуються для аналізів проб води, повинні бути атестованими.

Програма контролю якості питної води

 1. Програма якості питної води повинна розроблятися особами, які використовують водоносні мережі з питною рідиною.
 2. Якщо система водопостачання використовує кілька водозаборів, то програма контролю розробляється для кожного з них окремо. При цьому враховуються особливості кожного пункту забору води.
 3. В дану програму повинні входити: список показників, за якими виконується контроль. При цьому повинні використовуватися показники з різних груп (органолептика, мікробіологія, паразитології, радіологія, загальні, залишкові). Також в програму входить перелік методик для проведення аналізів, відмітка місць взяття проб, кількість проб і частота забору, графік відбору.
 4. Згідно з вимогами органів держсанепіднагляду визначається кількість проб і частота їх взяття. При цьому ці числа вказуються для певної системи.
 5. Виробнича програма якості питної води передбачає запланований аналіз результатів досліджень і також правила інформування органів держсанепіднагляду.
 6. Програма контролю води повинна бути узгоджена і затверджена державними органами нагляду.

Порядок проведення роботи

 1. Робоча програма виробничого контролю питної води передбачає переліки показників для регулярного виробничого контролю. Вони визначаються для кожної системи окремо на базі даних по оцінці хімічного складу водного середовища і з урахуванням процесу водопідготовки.
 2. Підбір показників для хімічного контролю здійснюється особами, які використовують водопровідні мережі. При цьому цей перелік підлягає погодженню з державними органами нагляду.
 3. Для відбору компонентів для аналізу враховуються дані за трирічний період.
 4. Потім проводиться розширений аналіз даного переліку компонентів.
 5. Такі розширені дослідження програма виробничого контролю питної води передбачає проводити протягом одного року.
 6. Кількість проб для аналізу води з підземних джерел становить 4 штуки за рік, а для джерел з поверхневих вод – 12 штук в рік. При цьому перші чотири проби відбираються щосезону, а 12 проб беруться щомісяця.
 7. Для отримання більш повної і достовірної інформації можуть використовуватися фізико-хімічні методики аналізу.

Вимоги до контролю

 1. Програма виробничого контролю якості води має на увазі контроль над станом систем водопостачання населеного пункту. При цьому перевіряється цілісність труб, контролюється справність роботи водоочисних систем.
 2. Огляд і перевірка кожного водогону шляху повинні виконуватися не рідше 1 разу на 2 місяці.
 3. Профілактичний ремонт і обслуговування водогінних мереж повинен проводитися не рідше двох разів на рік.
 4. Також програма контролю якості води передбачає додаткове профілактичне обслуговування для усунення забруднення і замерзання води в системі.
 5. Перевірка водоотдачи проводиться експлуатуючою організацією і державними протипожежними органами.

У нас ви можете замовити аналіз води згідно з програмою виробничого контролю якості. Наша лабораторія має всі ліцензії та допуски.

Ссылка на основную публикацию